Road Safety

Legg til din overskrift her

HVA ER ROAD SAFETY?

Prosjektet Road Safety har som mål å være en aktiv arena for arbeidstrening, kompetanseheving og integrering av

personer som står langt utenfor ordinært arbeidsforhold. En arena som bidrar til økt kompetanse på vakthold og

sikkerhet under gjennomføring av sykkelritt, der deltakerne i prosjektet gjennomfører kurs og opplæring i henhold

til forskrift om sykkelritt på veg.

Du kan laste ned en brosjyre her: Last ned

Hva kreves av deg ?

Vi krever at du har tatt et standpunkt i forhold til rusmidler og/eller kriminalitet og at du er helt rusfri når du er med

oss.

Deltakerne i prosjektet gjennomfører kurs og opplæring i henhold til forskrift om sykkelritt på veg, minstekravet for å

jobbe som vakt er et nettbasertkurs som heter Løypevakt, dette kurset tar i underkant av to timer.

Vi tilbyr også løypevaktkurset som et klasseromskurs holdt av en av våre instruktører.

Man kan også utvide til kompetansen og bli stasjonære vakter med trafikkregulerings myndighet under sykkelritt.

Del 1 av kurset er nettbasert og del 2 gjennomføres i et klasserom og avsluttes med en praktisk del og en prøve.

Dette åpner mulighetene for flere krevende og spennende arbeidsoppgaver.

Alle deltakere vil få nødvendig hjelp og oppfølging til å nå «sine mål», om man bare har lyst til å få noen kule

opplevelser sammen med mennesker med samme bakgrunn, få et nytt nettverk eller om man har et ønske om å en dag

kunne stå i et ordinært heltids/deltids arbeid.

For mer informasjon og linker til kurs kan du se på denne siden