Tjenester til arrangører

Har du behov for bistand for gjennomføring av ditt idrettsarrangment?

Road Safety kan tilby tjenester som:

  • Lederbiler i front
  • Bikemaster support
  • Stasjonærvaktkurs og løypevaktkurs
  • Rekruttering av frivillige lag og organisasjoner
  •